ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์ และ by-product จากโรงงานน้ำมันรำข้าว

น้ำมันรำดิบ

Acid value

Peroxide value

Moisture

Insoluble Imp.

Iodine value

15-30

Max 8.0

Max. 0.2

Max 1.0

90-100

กรดน้ำมันรำข้าว

Acid value

Moisture

Insoluble Imp.

Iodine value

Min 200

Max1.0

Max 0.05

Min 90

น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์

Acid value

Peroxide value

Moisture

Insoluble Imp.

Colour

Iodine value

Packaging

Max 0.6

Max. 0.1

Max 4.5R

92-115

BIB (13L 18L 20L)

Drum (200L)

IBC (1000L)

Flexi tank (21MT)

ไขน้ำมันรำข้าว

Acid value

Moisture

Oil content

Max 4.0

Max 1.0

Max 60.0

รำสกัด

Moisture

Protein

Fat

Crude fibre

Coarse grained

Ash

Total energy

Max 12.0

Min 14.5

Max 1.0

Max 12.0

Max 10.0

Max 14.0

Min 300

กัม

Moisture

Oil content

Max 20.0

Max 40.0

แบรนของเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงงานน้ำมันรำข้าว

Rice bran oil Thailand

สำนักงานใหญ่

36/1-3 หมู่6 ตำบลบางขนาก

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24150

ติดต่อ

โทร: 038 088 322

For english: +6692 381 2291

  • Facebook

©2020 by Siam Crystal Rice