ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

ผลิตภัณฑ์ และ by-product จากโรงงานน้ำมันรำข้าว

product-crude%20rbo_edited.jpg

น้ำมันรำดิบ

Acid value

Peroxide value

Moisture

Insoluble Imp.

Iodine value

15-30

Max 8.0

Max. 0.2

Max 1.0

90-100

product-RB-FAD_edited.jpg

กรดน้ำมันรำข้าว

Acid value

Moisture

Insoluble Imp.

Iodine value

Min 200

Max1.0

Max 0.05

Min 90

product-RBO_edited.jpg

น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์

Acid value

Peroxide value

Moisture

Insoluble Imp.

Colour

Iodine value

Packaging

Max 0.6

Max. 0.1

Max 4.5R

92-115

BIB (13L 18L 20L)

Drum (200L)

IBC (1000L)

Flexi tank (21MT)

product-wax_edited.jpg

ไขน้ำมันรำข้าว

Acid value

Moisture

Oil content

Max 4.0

Max 1.0

Max 60.0

product-defatted%20rice%20bran%201_edite

รำสกัด

Moisture

Protein

Fat

Crude fibre

Coarse grained

Ash

Total energy

Max 12.0

Min 14.5

Max 1.0

Max 12.0

Max 10.0

Max 14.0

Min 300

product-gum_edited.jpg

กัม

Moisture

Oil content

Max 20.0

Max 40.0