โรงงาน

 
 
 • โรงสีข้าวนึ่ง

  ใช้ ระบบ heat-exchanger ซึ่งเป็น แหล่งพลังงานที่สะอาด กว่าวิธีปฏิบัติทั่วไป คือการเผาไหม้โดยตรง

   

  กำลังการผลิต: 1000ตัน/วัน

  สินค้า: ข้าวนึ่งรำข้าวแกลบ  

 • โรงสีข้าว

  หอมมะลิ

  กำลังการผลิต: 250ตัน/วัน

  สินค้า: ข้าวหอมมะลิ, รำข้าวหอมมะลิ, แกลบ  

 • โรงสกัดน้ำมันรำข้าว

  สินค้าสามารถใช้งานสำหรับโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์ม

  ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์

   

  กำลังการผลิต: 250ตัน/วัน

  สินค้า: น้ำมันรำข้าวดิบ,  รำสกัดน้ำมัน 

 • โรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม

  กำลังการผลิต: 250ตัน/วัน

   

  สินค้า: น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ , กากเมล็ดในปาล์ม

 • โรงกลั่นน้ำมันพืชบริสุทธิ์

  โรงกลั่นระบบ คู่ขนาน ที่สามารถกลั่นน้ำมันรำข้าวและน้ำมันเมล็ดในปาล์มพร้อมกันได้

   

  กำลังการผผลิต: 100ตัน/วัน

   

  สินค้า: น้ำมันรำข้าว , กรดน้ำมันรำข้าว, soap/gum/wax,

  น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์, กากเมล็ดในปาล์ม
   

 • โรงไฟฟ้า

  ชีวมวล

  แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุของเสียจากการสีข้าว ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ เพื่อใช้ในองกรค์เป็นระบบ co-generation แบบยั่งยืน นอกจากนั้นขี้เถ้าที่เหลือใช้ก็นำมาทำอิฐมวลเบาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ไม่ให้เหลือขยะ

   

  กำลังการผลิต: 4.5 เมกะวัตต์ / วัน

  สินค้า: ไอน้ำ, ไฟฟ้า, ขี้เถ้า 

 
 
 
 

แบรนของเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงงานน้ำมันรำข้าว

Rice bran oil Thailand

สำนักงานใหญ่

36/1-3 หมู่6 ตำบลบางขนาก

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24150

ติดต่อ

โทร: 038 088 322

For english: +6692 381 2291

 • Facebook

©2020 by Siam Crystal Rice