ผลิตภัณฑ์เมล็ดในปาล์ม

ผลิตภัณฑ์จากการสกัดและกลั่นเมล็ดในปาล์ม

น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ

Acid value

Moisture

Insoluble Imp.

Colour

Iodine value

Max 7.0

Max. 0.5

Max 0.5

Max 9.0R

90-100

กากเมล็ดในปาล์ม

Moisture

Protein

Fat

Crude fibre

Coarse grained

Ash

Total energy

Max 12.0

Min 15.0

Max 3.0

Max 15.0

Max 25.0

Max 14.0

Min 300

น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์

Acid value

Moisture

Colour

Iodine value

Max 0.1

Max. 0.1

Max 1.5R

13-23

กรดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม

Acid value

Moisture

Insoluble Imp.

Iodine value

Min 130

Max1.0

Max 0.05

Min 16-23

แบรนของเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงงานน้ำมันรำข้าว

Rice bran oil Thailand

สำนักงานใหญ่

36/1-3 หมู่6 ตำบลบางขนาก

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24150

ติดต่อ

โทร: 038 088 322

For english: +6692 381 2291

  • Facebook

©2020 by Siam Crystal Rice